Univerzo mobilalkalmazás - Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek, felhasználás időtartama

Ez az Adatvédelmi Szabályzat felvázolja a Béker-Soft Informatika KFT. (a „Társaság”, „mi”, „mi” vagy „mi”) gyakorlatát az alkalmazásunk végfelhasználóira vonatkozó információk gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára.

Ez az Adatvédelmi Szabályzat jogilag kötelező erejű megállapodás a Társaság és a Partner (a „Partner”) között. Szolgáltatásaink elérésével vagy használatával a Partner beleegyezik abba, hogy betartja és nem tér el a jelen Adatvédelmi Szabályzat időről időre módosított feltételeitől, és hozzájárul az információk gyűjtéséhez és felhasználásához az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon. Arra bátorítjuk partnereinket, hogy rendszeresen felülvizsgálják ezt az adatvédelmi irányelvet.

Az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő meghatározások a jelen Adatvédelmi Szabályzatra vonatkoznak, hacsak másként nem jelezzük. Ezen irányelven kívül kérjük, tekintse át a jelen Szerződésben hivatkozott Általános Szerződési Feltételeket, valamint olyan egyéb szabályzatokat, amelyekről a Társaság időről időre értesítheti a Partneret.

1. Milyen információkat gyűjtünk

A mobilalkalmazásnak csak minimális információkat kell gyűjtenie. A következő típusú adatokat gyűjtjük:

1.1 Névtelen információk

A cég által gyűjtött névtelen információk (azaz olyan adatok, amelyek nem teszik lehetővé az egyének azonosítását) magukban foglalják a végfelhasználói eszköz által továbbított műszaki információkat, beleértve a végfelhasználói szoftver specifikációkat (pl. Böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, verzió).

1.2 Személyes adatok

A mobilalkalmazás nem gyűjt semmilyen személyes információt, például nevet, jelszót.
Amennyiben online időpontat foglal, az abban gyűjtött személyes adatokért az adott intézmény adatvédelmi szabályai érvényesülnek. Az intézmények adatvédelmi tájékoztatóját, az időpont foglaláshoz szükséges regisztráció során megtekintheti. Ön dönthet úgy is, hogy nem fogadja el az ott ismertetett irányelveket. Ez esetben ne regisztráljon az intézménybe.
Esetleges regisztrációtól függetlenül, az intézmény adatvédelmi szabályzatát bármikor újra áttekintheti az intézmény online rendszerében a "Névjegy" oldalon is.


2. Mi az információ gyűjtésének célja?

A fenti információkat összegyűjtjük, hogy:

- lehetővé tegye a Társaság számára, hogy a végfelhasználók preferenciáinak, felhasználásának és a Szolgáltatásokkal való kölcsönhatásoknak megfelelően tovább biztosítsa, fejlessze, fejlessze, testre szabja és javítsa a Szolgáltatásokat;

- a csalás, a biztonság vagy a műszaki kérdések felderítése, megelőzése vagy egyéb kezelése;

- válaszoljon arra az állításra, hogy a Szolgáltatáson keresztül elérhető tartalom sérti a harmadik felek jogait;

A jogviták rendezésére vagy az alkalmazandó jogszabályok vagy rendeletek betartására a viták megoldására és politikáink érvényesítésére, ideértve a potenciális jogsértések kivizsgálását is.

3. Biztonság és titoktartás

Ipari szabványos információbiztonsági eszközöket és intézkedéseket, valamint belső eljárásokat és szigorú iránymutatásokat használunk az információ visszaélés és az adatszivárgás megelőzésére. Csapatunk „az ismeret szükségessége” alapján és a titoktartási kötelezettségek betartásával fér hozzá az információkhoz.

Bár törekszünk arra, hogy a kereskedelemben elfogadható eszközöket és eljárásokat alkalmazzuk az adatok védelmére, amelyek jelentősen csökkentik az adatokkal való visszaélés kockázatát, nem tudjuk garantálni, hogy rendszereink teljesen biztonságosak lesznek. Ha értesítené a Vállalatot a biztonsági résekről vagy az esetleges adatvédelmi problémákról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: bsi@bsi.hu, és megteszi a megfelelő intézkedéseket az ilyen események kezelésére, ha szükségesnek tartjuk.

4. Egyesülés, értékesítés vagy csőd

Abban az esetben, ha a Társaságot harmadik féllel szerzi be vagy egyesíti, vagy más vállalati tranzakcióval, vagy csőd vagy hasonló esemény esetén, fenntartjuk a jogot az információk átadására vagy átruházására az előző eseményekkel kapcsolatban. A fentiek esetén a kapcsolt cégeink vagy az átvevő cég vállalja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt jogokat és kötelezettségeket.

5. Az iOS alkalmazások használatának időtartama

5.1 Nyugtázás: A licencelt alkalmazásért kizárólag a társaság felel.

5.2 A licenc hatálya: A Licencbe adott alkalmazás számára a Végfelhasználónak megadott licencnek nem átruházható licencre kell korlátozódnia ahhoz, hogy a Licencelt Alkalmazást, a Vállalat Licencelt Alkalmazását bármilyen Apple márkájú termékhez használhassa, amely a végfelhasználó tulajdonában van, vagy és az App Store Általános Szerződési Feltételeiben rögzített használati szabályok megengedik, azzal a különbséggel, hogy az ilyen licencelt alkalmazáshoz a vevőhöz kapcsolódó egyéb fiókok is hozzáférhetnek és felhasználhatók Család megosztása vagy mennyiségi vásárlás útján.

5.3. Karbantartás és támogatás: A Társaság kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan karbantartási és támogatási szolgáltatás nyújtásáért, amely a licencelt alkalmazáshoz kapcsolódik, vagy az alkalmazandó törvények szerint. Az Apple nem köteles semmilyen karbantartási és támogatási szolgáltatást nyújtani a Licencelt Alkalmazás vonatkozásában.

5.4 Garancia: A termékre vonatkozó minden jótállásról, akár kifejezetten, akár törvény által kifejezetten szavatolva, a Társaság felel kizárólag a ténylegesen elutasított mértékben. Ha a Licencált Alkalmazás nem felel meg a vonatkozó jótállásnak, akkor a Végfelhasználó értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti a Licencelt alkalmazás vételárat a végfelhasználónak. Az alkalmazandó törvények által megengedett maximális mértékben az Apple-nak semmilyen más garanciavállalási kötelezettsége nincs a Licencbe vett Alkalmazással és a garancia be nem tartásával összefüggésben felmerülő egyéb követelésekkel, veszteségekkel, kötelezettségekkel, károkkal, költségekkel vagy költségekkel kapcsolatban. Ezek a Társaság kizárólagos felelőssége.

5.5 Termékjellemzők: A Vállalat és nem az Apple felel a Végfelhasználó vagy harmadik fél bármely, a Licencbe adott Alkalmazással vagy a végfelhasználó birtoklásával és / vagy használatával kapcsolatos követelésének kezeléséért, ideértve, de nem korlátozva a következőket: : i. termékfelelősségi követelések; (ii) bármely állítás, miszerint a licencprogram nem felel meg a vonatkozó jogi vagy szabályozási követelményeknek; és (iii) igények, amelyek a fogyasztóvédelem, a magánélet védelme vagy hasonló jogszabályok alapján merülnek fel, ideértve az Ön licencelt alkalmazásának a HealthKit és a HomeKit keretrendszerrel kapcsolatos felhasználását. Az EULA nem korlátozhatja az Ön felelõsségét a Végfelhasználóval szemben az alkalmazandó törvények által megengedettnél.

5.6 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Amennyiben harmadik fél azt állítja, hogy a licencelt alkalmazás vagy a végfelhasználó birtoklása és felhasználása sérti annak a harmadik félnek a szellemi tulajdonjogait, a vizsgálatért kizárólag a társaság felel, nem az Apple. , a szellemi tulajdonjogok megsértése iránti igények rendezése és teljesítése.

5.7 Jogi megfelelés: A végfelhasználónak kijelentenie és garantálnia kell, hogy (i) nem olyan országban található, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terroristákat támogató” országnak nevez meg. ; és ii. nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján.

5.8 Fejlesztő neve és címe: A licencelt alkalmazással kapcsolatos kérdéseket, panaszokat vagy igényeket a Társaságnak kell elküldeni e-mailben: bsi@bsi.hu, vagy fizikai címünkre: 1184. Budapest, Hengersor u. 73

5.9 Harmadik felek szerződéses feltételei: A Végfelhasználónak be kell tartania a harmadik felekre vonatkozó alkalmazandó szerződési feltételeket, amikor az Ön Alkalmazását használja.

5.10 Harmadik fél kedvezményezettje: A társaságnak és a Végfelhasználónak tudomásul kell vennie és be kell állapítania, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai az EULA harmadik fél kedvezményezettjei, és hogy miután a Végfelhasználó elfogadta az EULA feltételeit, az Apple jogosult lesz (és úgy tekintik, hogy elfogadta a jogot) az EULA érvényesítése a végfelhasználó, mint annak harmadik fél kedvezményezettje ellen.


6. Az Adatvédelmi irányelv frissítése vagy módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy az Adatvédelmi irányelvet rendszeresen módosítsuk vagy módosítsuk; lényeges változások azonnal hatályba lépnek, miután az ilyen változások megjelennek az Adatvédelmi Szabályzatunkban. A Szolgáltatások folyamatos használata az ilyen módosításokról szóló értesítést követően az Adatvédelmi Szabályzat ilyen módosításainak elismerését és beleegyezését jelenti, és az ilyen módosítások kötöttségeire nézve kötelező érvényű. Az utolsó felülvizsgálat megjelenik az „Utolsó frissítés” címsorban.
Lépjen kapcsolatba velünk

További információkért, lépjen kapcsolatba velünk a bsi@bsi.hu címen.